Warunki gwarancji

Producent udziela na zakupiony rower gwarancji:

 • 5 lat na ramę aluminiową,
 • 5 lat na ramę stalową,
 • 2 lata na pozostałe podzespoły.

Warunkiem ważności gwarancji jest wypełnienie karty gwarancyjnej przez sprzedawcę w zakresie:

 • daty sprzedaży,
 • pieczątki sklepu,
 • podpisu sprzedawcy,
 • podpisu użytkownika.

W przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji wad materiałowych, producent zapewnia bezpłatną naprawę.

Naprawę gwarancyjną dokonuje:

 • sklep lub punkt serwisowy w terminie 14 dni roboczych,
 • jeżeli uszkodzenia wymagają szczegółowej ekspertyzy, termin naprawy wydłuża się do 30 dni roboczych. Ekspertyzy dokonuje producent.

Gwarancją nie będą obejmowane uszkodzenia powstałe na skutek lub powstałe na skutek:

 • niewłaściwego użytkowania sprzętu,
 • niewłaściwego przechowywania,
 • niewłaściwego konserwowania,
 • itp.

Gwarancji nie podlegają materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak:

 • opony,
 • dętki,
 • rączki kierownicy,
 • linki i pancerze,
 • klocki hamulcowe,
 • podpórka,
 • oświetlenie.

Gwarancja traci swą ważność w przypadku gdy:

 • upłynął termin jej udzielenia,
 • użytkownik dokonał samodzielnej, niewłaściwej naprawy uszkodzeń,
 • użytkownik samodzielnie wprowadził zmiany konstrukcyjne,
 • rower używany był niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do jazdy wyczynowej, skoków, itp.,
 • w rowerze montowano części zamienne inne niż oryginalne,

W przypadku konieczności dokonania usługi serwisowej, użytkownik/właściciel zobowiązany jest dostarczyć rower czysty wraz z aktualną i wypełnioną kartą gwarancyjną.